تماس با ما

شماره تماس های ضروری برای ارتباط با کانون بازنشستگان
تلفن 37252866 و 5-37234763

شماره تماس های ضروری برای ارتباط با قسمت پشتیبانی اینترنتی سایت بازنشستگان
تلفن 37258203

آدرس کانون بازنشستگان : بلوار ابوطالب میدان ابوطالب پلاک ۸۷۰ مجتمع اداری، رفاهی وفرهنگی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مشهد