سامانه خدمات غیرحضوری کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مشهد :: خدمات بیمه تکمیلی

خدمات غیر حضوری کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مشهد

توضیحات و راهنمائی

بیمه مکمل درمان و یا بیمه تکمیلی؛ عبارت است از جبران بخشی از هزینه های درمانی که در تعهد بیمه گر اول یعنی سازمان تامین اجتماعی نمیباشد.
این بیمه طی قراردادهایی از سال های گذشته بین کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و شرکتهای بیمه ای بصورت سراسری اجرا و امسال نیز در آخر آبان ماه 95 برای سال چهارم با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ (وابسته به سازمان بیمه سلامت) تمدید گردید.

قابل توجه اینکه؛ حق بیمه ماهیانه برای هر نفر 322000 ریال درخصوص درمان تکمیلی و 35800 ریال درخصوص بیمه عمر میباشد.

Taahodat_95_96_.pdf
تعهدات و سقف قرارداد در فایل ضمیمه فوق قابل مشاهده است.

 

به جهت سهولت و دسترسی آسان، انجام کلیه اقدامات لازم درمشهد از طریق همین سامانه و درشهرستان ها از طریف دفاتر کانون بازنشستگان تا تاریخ 95/11/15 امکان پذیر می باشد وپس از آن به هیچ وجه امکان تغییرات برابر قرارداد وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن متوجه اعضاء میباشد.

 لذا کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم که:

1- تحت پوشش قرارداد جاری نبوده اند و درخواست عضویت درمان دارند
2- تحت پوش قرارداد جاری بوده اند و درخواست انصراف درمان دارند
3- تحت پوشش قرارداد جاری بوده اند و در لیست خانوارشان تغییراتی دارند
می بایست از طریق لینک ذیل اقدامات لازم را انجام و پس از چند روز نیز تاییدیه در خواست خود را از همین طریق دریافت نمایند.
(بازنشستگانی که همسر آنها کارمند دولت و یا نزد بیمه های دیگر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند لازم است جهت حذف همسرشان مدرک مربوطه را هنکام تقاضا ارائه نمایند که در غیر اینصورت بابت همسرشان نیز حق بیمه تکمیلی کسر خواهد شد)

 در خصوص آن دسته اعضائی که درحال حاضر تحت پوشش بیمه تکمیلی و عمر قرار دارند و تغییراتی ندارند نیاز به مراجعه و یا اقدامی نخواهند داشت و پوشش بیمه تکمیلی و عمر برای آنها همچنان ادامه خواهد داشت.

 با تشکر