سامانه خدمات غیرحضوری کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مشهد :: تسهیلات وام بدون بهره و ضامن

خدمات غیر حضوری کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مشهد

توضیحات و راهنمایی

 

عطف به  اعتبارفعلی اختصاص داده شده توسط سازمان تامین اجتماعی در مورد تسهیلات وام بدون بهره (بازپرداخت 36 ماهه با کسر ازحقوق)

 

مهلت ثبت درخواست اعضاء در پایان ساعت اداری روز دوشنبه 1394/08/25 به پایان رسید و لیست اعضاء متقاضی جهت قرعه کشی به سازمان تامین اجتماعی ارائه گردید.

 

بنابر شرایط و ضوابط تعیین شده نتایج از طریق پیامک به واجدین شرایط اعلام گردید و نیز از طریق لینک ذیل قابل مشاهده می باشد.